Supporterskap

Vi människor är sociala varelser vilket innebär att vi har ett starkt behov av att tillhöra olika typer av grupper. Den allra främst och första gruppen som vi kommer i kontakt med är den egna

Vi människor är sociala varelser vilket innebär att vi har ett starkt behov av att tillhöra olika typer av grupper. Den allra främst och första gruppen som vi kommer i kontakt med är den egna familjen. Det är en relativt villkorslös grupptillhörighet men som dock ändå innebär en beroendeställning gentemot personerna som ingår i familjen. Med tiden så söker vi oss dock till andra grupper som baseras mer på våra intressen. Är man intresserad av sport så söker man sig till likasinnade som också är intresserade av sport. Ibland kan en sådan typ av grupptillhörighet växa sig oerhört stark.Ett tydligt exempel är supporterskap till ett lag. Det är oftast en trygghet för de som ingår i ett supporterskap att vara med. Gemenskapen lockar väldigt många. Man delar verkligen ett starkt intresse och delar kärleken för ett lag. Man följer det tillsammans – i vått och torrt. Det har hos en del uppstått en del fördomar om supporterskap inom idrott, och visst kan det påtalas att det finns rötägg överallt. Hur som helst handlar genuint supporterskap om en stark kärlek till ett lag eller en enskild idrottare. Det bör även vara det som är den främsta anledningen till grupptillhörigheten. Under olyckliga omständigheter är det snarare huliganism som för en del samman. Det är högst beklagligt och är ingenting annat än en mycket osund grupptillhörighet.Det kan tänkas att supporterskapet påminner aningen om familjen. Det tycks nämligen vara en sådan stark grupptillhörighet – på gott och ont. Det som stärker grupptillhörigheten ytterligare är givetvis den gemenskap som infinner sig när man åker iväg på supporterresor. Man åker iväg tillsammans med ett och samma syfte och mål. D.v.s. att heja fram sitt favoritlag till seger.

Senaste inläggen